Sivusto ei tue käyttämääsi selainta. Suosittelemme selaimen päivittämistä uudempaan versioon.

VALHEENPALJASTUSTESTIT

 

UUDET NETTISIVUT AVATTU! TUTUSTUKAA SIVUIHIMME https://www.east-riskmanagement.com!

 

Valheenpaljastustestillä voidaan selvittää esimerkiksi petosta tai muuta vilppiä liiketoiminnassa, väärinkäyttöä työsuhteessa, pettämistä ja epärehellisyyttä ihmissuhteessa tai uskottomuutta parisuhteessa.

 

Vastaavasti on mahdollista todistaa rehellisyyttä, uskollisuutta ja lojaalisuutta, kun epäily on perusteeton. Valheenpaljastustestillä voidaan paljastaa luotettavasti tapahtuneita tai valmisteilla olevia tekoja, mm. rikoksia.

 

Tutustu alla valheenpaljastustestipalveluun tai kysyy lisää yhteydenottolomakkeella tästä!

 

LVA 6.5O on luotettava turvallisuusalan käyttöön suunniteltu ohjelmisto, joka pystyy analysoimaan puhetta kielestä riippumatta. Ohjelman on kehittänyt ja sitä valmistaa israelilainen Nemesysco Ltd. Kyseessä on täysin kontaktiton ja erittäin tehokas valheenpaljastus, joka perustuu äänen syvälliseen ja monitasoiseen analyysiin (Layered Voice Analysis, LVA).

 

Äänestä analysoidaan 126 eri parametria, joista voidaan LVA-teknologiaa käyttäen arvioida onko keskustelukumppani stressaantunut, innostunut, kiihtynyt tai hämmentynyt ja kokeeko hän itsevarmuutta, iloa, häpeää tai syyllisyyttä tai onko hän jännittynyt, peloissaan, haluton puhumaan, epävarma, keskittynyt, varuillaan jne.

 

Myös tunnetilojen voimakuutta ja voimakkuuden muutoksia voidaan arvioida. Analyysin avulla voidaan paljastaa mielikuvituksen ja visuaalisen muistin käyttö ja se mittaa henkilön älyllisiä ponnisteluja. Lisäksi se paljastaa kognitiivisen dissonanssitilan eli kahden tai useamman keskenään ristiriitaisen kognition kokemista. Ristiriitoja voivat aiheuttaa esimerkiksi johonkin tapahtumaan liittyvä tieto ja sitä ”vastaan” vaikuttavat asenteet ja tunteet. Ohjelma paljastaa myös puhujan sarkasmia ja muita puheessa olevia vivahteita, jotka jäävät heikkona signaalina täysin keskustelukumppanilta huomaamatta.

 

Ohjelma paljastaa 10 eri valehtelun muotoa, joista yksi on valehtelun perusmuoto ja 9 erikoismuotoja. Tämän lisäksi ohjelma paljastaa puheessa olevia epävarmuuksia ja "epätarkkuuksia", eli kohtia, joissa ei ole kysymys varsinaisesta valehtelusta, mutta puheessa on jotain, mikä ei täsmää ja puhuja tietää sen.

 

Analyysi voidaan tehdä reaaliajassa, välittömästi keskustelun yhteydessä, tai jälkeenpäin tutkimalla digitaalisesti tallennettuja äänitteitä.

 

Analyysin tuloksena saadaan kirjallinen tutkimuslausunto jaoteltuna puhejaksoihin (segmentteihin).

 

LVA6.50-ohjelma on käytössä monissa maissa (esim. USA, Israel, Venäjä) poliisilla ja turvallisuusviranomaisilla, puolustusvoimissa sekä vakuutusyhtiöissä ja etsivätoimistoissa.

 

Katso myös alla olevalta videolta, miten LVA6.50 toimii.

 

 

Valheenpaljastustesti Lahdessa

 

Käytännön syistä valheenpaljastustesti on suotavaa tehdä Lahdessa, mutta poikkeuksellisesti testit voidaan tehdä myös muualla.

 

Ainoastaan poikkeustapauksessa saa muu kuin testattava henkilö olla läsnä tutkijan lisäksi testitilaisuudessa (esim. tulkki), ja ainoastaan tutkijan ja testattavan henkilön kirjallisella suostumuksella. 

 

Suostumus testiin

 

Valheenpaljastustesti voidaan tehdä ainoastaan testattavan henkilön nimenomaisella, ennen testiä allekirjoitettavalla, kirjallisella suostumuksella. 

Ennen testiä testattavalle henkilölle kerrotaan hänen oikeutensa:

  1. oikeus kieltäytyä testin jatkamisesta syytä kertomatta millä hetkellä hyvänsä testin aikana,
  2. oikeus jättää vastaamatta testin aikana esitettyyn kysymykseen syytä kertomatta,
  3. oikeus oma-aloitteisesti tarkentaa, niin kuin itse parhaaksi näkee, mitä tahansa testin aikana esitettyä kysymystä ja vastata vasta sen jälkeen kysymykseen,
  4. oikeus saada testituloksesta kirjallinen tutkimuslausunto (kopio).

 

Testikysymykset

 

Ennen testiä asiakas toimittaa tutkijalle relevantit kysymykset testiä varten.

 

Relevantti kysymys on kysymys, johon annettuun vastaukseen asiakas haluaa valheenpaljastustestin avulla luotettavuusarvion.

 

Tavallisesti asiakas itse laatii häntä kiinnostavat relevantit kysymykset. Relevantteja kysymyksiä saa olla niin monta kuinka asiakas haluaa.

 

Relevantti kysymys ei saa sisältää enempää kuin yhden kysymyksen. Mikäli asiakkaan esittämä relevantti kysymys sisältää käytännössä useamman kuin yhden kysymyksen, niitä käsitellään erillisinä ja lasketaan kukin itsenäiseksi relevantiksi kysymykseksi. Testin hinta muodostuu relevanttien kysymysten määrän mukaan.

 

Relevantit kysymykset voivat olla suljettuja, joihin voidaan vastata yhdellä tai enintään parilla kolmella sanalla, esim. kyllä, ei, en koskaan, kävin kerran, kyllä tunnen, jne. tai avoimia kysymyksiä, joihin ei voida vastata vain muutamalla sanalla.

 

Asiakkaan relevantti kysymys ei ole aina sama kuin tutkijan testissä käyttämä relevantti kysymys. Asiakkaan relevantti kysymys määrittää tutkijalle tutkittavan aiheen sisällön ja rajat, jotta tutkija pystyy rakentamaan fokusoidun testin oikein rajatun aiheen ympärille. Mikäli asiakkaan relevantti kysymys on suljettu, selkeä ja riittävän hyvin fokusoitu, kuten esim. ”Oletko käynyt sunnuntaina 4.2.2018 klo. 12 jälkeen Osuuspankin toimistotiloissa Lahden kauppakeskus Triossa? Kyllä vai ei?”, niin se voidaan muiden kysymyksien joukossa hyväksyä sellaisenaan tutkijan testissä käytettäväksi relevantiksi kysymykseksi.

 

Tutkija voi auttaa asiakasta neuvomalla relevanttien kysymysten laadinnassa. Tutkija voi myös itse laatia relevantit kysymykset, mikäli hänellä on käytössään tutkittavan tapahtuman ja testattavan henkilön taustatiedot. Lisäksi tutkijan on tiedettävä, mitä asiakas haluaa valheenpaljastustestin avulla saada selville ja montako relevanttia kysymystä yhteensä asiakas hyväksyy.

  

Testi tehdään Lahdessa seuraavasti:

 

Ensin tarkistetaan henkilön henkilöllisyys ja kerrotaan testattavan henkilön oikeudet sekä allekirjoitetaan asianmukaiset lomakkeet.

 

Tämän jälkeen käydään lyhyt esikeskustelu.

 

Esikeskustelun jälkeen tehdään varsinainen testi. Kysymykset testattavalle henkilölle esittää tutkija (tarvittaessa tulkin välityksellä). Kysymykset ja vastaukset tallentuvat analyysiohjelmaan.

 

Testin jälkeen tallenne analysoidaan ja siitä laaditaan kirjallinen lausunto. Välittömästi testin jälkeen tutkija ei ota kantaa testin tuloksiin.

 

LVA6.50 -valheenpaljastustesti on erittäin luotettava.

Virhemarginaali on normaalisti tapauksesta riippuen 0,4 - 4%, mutta poikkeuksellisessa tapauksessa saattaa olla eri syistä sitä korkeampi.

 

Tutkimuslausunto 

 

Kirjallinen tutkimuslausunto valmistuu 7 työpäivän kuluessa testitilaisuudesta, ellei muuta sovita. Lausunto koskee ainoastaan relevantteihin kysymyksiin annettuja, sisällöllisesti asiallisia vastauksia. Lausunto toimitetaan salattuna pdf-tiedostona asiakkaan ilmoittamaan sähköpostiosoitteeseen. Asiakas saa salasanan tutkimuslausunnon avaamiseksi, kun tutkimuksen hinta on maksettu kokonaisuudessaan ja maksu on varmistettu.

 

Asiakkaan pyynnöstä ja asiakkaan kustannuksella tutkimuslausunto voidaan toimittaa myös paperimuodossa kirjattuna kirjeenä, kun tutkimuksen hinta on maksettu kokonaisuudessa ja maksu on varmistettu.

 

Tarvittaessa voimme tehdä tutkimuslausunnon muulla kielellä kuin suomen kielellä, mutta kielestä riippuen voi tutkimuslausunnon toimitusaika vastaavasti olla pidempi ja kokonaishinta korkeampi.

  

Hinta

 

Hinta - 90 euroa/suljettu relevantti kysymys (sis. alv 24%, 17,42 euroa) ja 150 euroa/avoin relevantti kysymys (sis. alv 24%, 29,03 euroa). Minimiveloitus on kuitenkin 210 euroa (sis. alv 24%, 40,64 euroa), joka sisältää kaksi suljettua relevanttikysymystä tai yhden avoimen relevanttikysymyksen.

 

Maksuehtot

 

Tunnistusmaksu

Asiakas maksaa kolmasosan testin sovitusta hinnasta ennakkomaksuna (tunnistusmaksu) viimeistään 4 päivää ennen testipäivää. Esim. jos testin hinta 210 euroa, niin ennakkomaksu on 70 euroa. Mikäli testin hinta on 360 euroa, on ennakkomaksu 120 euroa. Testi tehdään, kun tunnistusmaksu on tilillämme.

 

Loppumaksu

Loppumaksun maksuaika on 4 kalenteripäivää siitä päivästä, kun tutkimuslausunto on toimitettu sähköisesti salatussa muodossa asiakkaalle (*salasana tutkimuslausunnon avaamista varten toimitetaan kuitenkin asiakkaalle vasta, kun loppumaksu on suoritettu ja maksu on varmistettu). Loppumaksu tehdystä testistä on suoritettava maksupäivään mennessä riippumatta siitä, haluaako asiakas siinä vaiheessa tutustua tutkimuslausuntoon vai ei.

 

Tutkimusmateriaalin käsittely

 

Tutkimuksen tekijälle jäävät tallenteet ja tekstitiedostot tuhotaan 10 päivän sisällä kirjallisen tutkimuslausunnon laatimisesta, mikäli asiakkaan kanssa ei ole nimenomaisesti muuta sovittu.

 

Tapaukset, esim. epäilyt, joista valheenpaljastustestit tavallisesti tehdään: 

  • valehtelu (mm. yrityksen tai muun yhteisön sisäisen tutkinnan tai selvitystyön yhteydessä)
  • uskottomuus
  • pettäminen
  • vilppi
  • muu epärehellisyys
  • muut epäilykset jostakin teosta tai tekemättä jättämisestä

 

Tutkija

Tutkijana toimii Lassi Rytkönen. Lassi Rytkönen on suorittanut vuonna 2008 valheenpaljastajan LVA6.50-lisenssikoulutus (Operator License Number #OP812028330, 17.01.2008, Israel, Nemesysco Ltd) ja hänellä on myös 12 vuoden käytännön kokemus valheenpaljastustestien ja tutkimusten suorittamisesta.

 

Kertokaa ongelmanne ja me teemme teille tutkimuksen kustannusarvion. Ongelman esikartoitus (max. 15 min) ja kustannusarvion laatiminen ovat maksuttomia. Pidämme kaikki aineistot sekä tietoomme tulleet asiat ehdottomasti salassa ja ulkopuolisten henkilöiden ulottumattomissa.

 

Tarkempaa tietoa valheenpaljastustestistä saatte, kun otatte yhteyttä meihin ja pyydätte tarjousta.

 

Tästä yhteydenottolomakkeeseen.

 

 

Tutustu myös muihin palveluihin  

Puheäänitysten valheenpaljastustutkimukset

Reaaliaikaiset valheenpaljastustutkimukset

Valheenpaljastuspalvelun avoimet presentaatiotilaisuudet (pe 4.10.2019 Helsingissä)

Oikeudellinen käsialavertailu ja väärennösasiantuntijapalvelut

Valheenpaljastuskoulutus

Oikeudellinen käsialavertailukoulutus