Sivusto ei tue käyttämääsi selainta. Suosittelemme selaimen päivittämistä uudempaan versioon.

East-Risk Management on perustettu vuonna 1996 lakiasiaintoimistona.

 

Yritys on toteuttanut runsaasti tutkimuksia asiakkaiden toimeksiannosta sekä Suomessa että Suomen ulkopuolella, mm Pohjoismaissa, Baltiassa, Puolassa, Venäjällä, Ukrainassa ja Kazakstanissa.  

 

 

Oikeudellista käsialanvertailua tarvitaan tyypillisesti petos- ja väärennysrikosten tutkinnassa.

Nimensä mukaisesti se on nimenomaan vertailututkimusta, jonka tarkoituksena on selvittää, onko kiistanalaisen kirjoituksen kirjoittaja sama kuin vertailutekstin kirjoittaja. Kuten on helposti todennettavissa, kukaan ei kykene kirjoittamaan kahta käsialanpiirteiltään identtistä tekstiä ja näin ollen tutkimuksessa on arvioitava, ovatko kiistanalaisen tekstin ja vertailunäytteiden väliset eroavuudet kirjoittajan käsialan luonnollista vaihtelua vai onko kyse kahden eri kirjoittajan tekstistä.

Viite:

Kimmo Himberg ”Tekninen rikostutkinta. Johdatus forensiseen tieteeseen.” Poliisiammattikorkeakoulun oppikirjat 9, 2002.

Tervetuloa riski- ja turvallisuusasiantuntijan sivuille!

 

KäsialaNtutkimus - oikeudellinen käsialaNvertailu

 

Oikeudellista käsialanvertailua (käsialantutkimusta) tarvitaan tyypillisesti

  • petos- ja
  • väärennysrikosten

epäilytapauksissa.            

 

Tutkimuksen kohteena ovat yleisimmin testamentit, sopimukset, velkakirjat, hakemukset, kirjanpito- ja muut asiakirjat, kirjeet jne.

 

Käsialantutkijana, käsiala- ja väärennösasiantuntijana toimii kriminologi Leena Toivonen.

 

Leena Toivonen 

Kriminologi, käsialan- ja väärennösasiantuntija, käsialantutkija

Puh: 050 919 6465, +34 629958020

E-mail: leena.toivonen@east-riskmanagement.com

 

Leena Toivonen on suorittanut ammatillisia opintoja Espanjassa Centro de Estudios Sócrates –oppilaitoksessa kriminologian ja käsialaväärennöksien linjalla ja on pätevä yksityisalalla toimiva käsialantutkija, käsialaväärennösten sekä asiakirjaväärennösten asiantuntija. Hän laatii tutkimuslausunnot mm. suomeksi, espanjaksi ja englanniksi sekä antaa tarvittaessa suullisia asiantuntijatodistajalausuntoja tuomioistuimissa. Normaalisti käsialantutkimus (oikeudellinen käsialanvertailu) vaatii 1-2 kuukautta ja maksaa 1000-1200 euroa.

 

 

Mitä oikeudellinen käsialanvertailu on?

 

Oikeudellinen käsialanvertailu (käsialantutkimus) lienee yksi forensisen tieteen heikoimmin tunnettuja alueita. Se sekoitetaan säännöllisesti grafologiaan, vaikka kyse on kahdesta täysin eri tavoitteet omaavasta alasta.

 

Oikeudellisen käsialanvertailun menetelmän on laajalti hyväksytty ja sitä käytetään rikoslaboratorioissa ympäri maailmaa. Käsialantutkimuksen ongelma tosin on, että se on suppean ammattikunnan erikoisalaa, ja alan akateeminen tutkimus ja opetus on vähäistä. Tästä huolimatta tiedeperusteisen tutkimuksen kriteerit eittämättä täyttyvät: jokainen yksittäinen tutkimus tehdään järjestelmällisesti ja kriittisesti ja vodaan osoittaa, että kuka tahansa asianmukaisen koulutuksen ja kokemuksen omaava tutkija päätyy samaa tutkimusaineistoa tarkastelemalla samoihin tai määriteltävissä olevien virherajojen puitteissa lähes samoihin johtopäätöksiin.

 

Oikeudellinen käsialanvertailu perustuu siihen yleisesti hyväksyttyyn kokemusperäiseen tietoon, että kypsään aikuisikään varttuneen henkilön normaalisti kehittynyt käsiala omaa yksilöllisiä persoonallisia piirteitä, jotka erottavat sen muista käsialoista. Kahta identtistä aikuisen henkilön käsialaa ei ole milloinkaan tavattu.

Käsialan muotoutuminen yksilölliseksi tapahtuu hitaasti. Opetellessaan kirjoittamaan lapsi yrittää ensin tietoisesti kopioida kirjainmuotoja. Edistyessään hän siirtyy vähitellen kirjaimista ja sanoista lauseisiin eikä hänen enää tarvitse huolehtia yksittäisten kirjainten piirtotavoista. Kirjoittamaan tottuneen aikuisen käsialalle ovat ominaisia harjaantuneet, automaattiset liikkeet. Käsiala on tällöin saavuttanut melko pysyvän persoonallisen laatunsa, jonka perustana on kirjoittajan oppima koulukirjoitusmalli. Jokaisessa käsialassa esiintyy luonnollista vaihtelua, mikä johtuu useista tekijöistä (esim. kirjoitusvälineet, alusta, asento, kirjoittajan ikä, kirjoitusnopeus, sairaudet ja vammat, alkoholin, lääkkeiden ja huumeiden käyttö, lämpötila, mieliala, tahallinen käsialan muuntelu). Luonteenomaiset käsialanpiirteet ja kirjoituksen rakenne ovat kuitenkin niin pysyviä, että kiistanalaisten kirjoitusten kirjoittaja pystytään riittävää vertailunäytemäärää käyttäen usein yksilöimään.

 

Oikeudellista käsialanvertailua tarvitaan tyypillisesti petos- ja väärennysrikosten tutkinnassa.

Nimensä mukaisesti se on nimenomaan vertailututkimusta, jonka tarkoituksena on selvittää, onko kiistanalaisen kirjoituksen kirjoittaja sama kuin vertailutekstin kirjoittaja. Kuten on helposti todennettavissa, kukaan ei kykene kirjoittamaan kahta käsialanpiirteiltään identtistä tekstiä ja näin ollen tutkimuksessa on arvioitava, ovatko kiistanalaisen tekstin ja vertailunäytteiden väliset eroavuudet kirjoittajan käsialan luonnollista vaihtelua vai onko kyse kahden eri kirjoittajan tekstistä.

 

Tutkimusmateriaaliksi vaaditaan kiistanalaisten kirjoitusten ohella ns. vapaasti syntyneitä kirjoitusnäytteitä (so. henkilön eri yhteyksissä, mieluiten kiistanalaisen tekstin kirjoittamisajankohdan lähellä oma-aloitteisesti kirjoittamia tekstiä) sekä nimenomaan tutkimusta varten ohjattuna kirjoitettuja tekstejä.

Tutkittavan materiaalin määrä ja laatu vaikuttavat oleellisesti saavutettaviin tuloksiin. Tapauksissa, joissa tutkimuskohde on hyvin lyhyt, epäselvä tai koulukirjoitusmallin mukainen tai käsialanäytteet ovat niukat, ei ole mahdollista päästä suureen varmuuteen. Tähän seikkaan tutkija ottaa kantaa lausuntonsa ns. materiaalikritiikkiosassa.

 

Loppupäätelmät tehdään vertailukohteissa todettujen käsialallisten yhtäläisyyksien ja eroavuuksien perusteella. Siihen, miten varmoja päätelmiä voidaan tehdä, vaikuttavat suuresti kiistanalaisen tutkimuskohteen ja käsialavertailunäytteiden laatu. Kansainvälisen käytännön mukaisesti rikoslaboratorio ei anna varmaa käsialalausuntoa, vaan tutkimuksen tulos ilmaistaan todennäköisyysasteikolla.

 

Viite: Kimmo Himberg ”Tekninen rikostutkinta. Johdatus forensiseen tieteeseen.” Poliisiammattikorkeakoulun oppikirjat 9, 2002.

 

 

 ________________________________________________________________________________________________________________________________

 

Ottakaa yhteyttä, niin kerromme lisää!

Leena Toivonen

Kriminologi, käsialan- ja väärennösasiantuntija, käsialantutkija

E-mail: leena.toivonen@east-riskmanagement.com

Puh: 050 919 6465, +34 629958020

 

Kertokaa ongelmanne ja me teemme teille tutkimuksen kustannusarvion. Ongelman esikartoitus (max. 15 min) ja kustannusarvion laatiminen ovat maksuttomia. 

Pidämme kaikki aineistot sekä tietoonsa tulleet asiat ehdottomasti salassa ja ulkopuolisten henkilöiden ulottumattomissa. 

 ________________________________________________________________________________________________________________________________

 

 

 

 

  

Nykyisessä nopeasti muuttuvassa maailmassa on tarve lakimiehen, turvallisuus- ja riskiasiantuntijan palveluille. Tarpeita voivat synnyttää kontaktit uusiin ihmisiin tai yrityksiin, erilaisten sattumusten ja tapahtumien peitellyt syyt, niihin liittyvien riskien selvittäminen, epäilykset tai epävarmuudet kumppanien kompetenssista, kelpoisuudesta, rehellisyydestä, lojaaliudesta ja luotettavuudesta, pelko huijatuksi tulemisesta tai toteutunut huijaus, kavallus, rikos, vahingon aiheuttaminen tai muu sen tapainen syy.

 

KAHDENKYMMENEN VUODEN KOKEMUS TURVALLISUUS- JA RISKIENHALLINNAN ALALLA

 

Olemme laki- ja turvallisuuskonsulttitoimisto, jolla on 20 vuoden kokemus toimimisesta Suomessa ja Suomen rajojen ulkopuolella. Tarjoamme yrityksille ja yksityisille henkilöille konsultointia turvallisuuskysymyksissä ja riskien hallinnassa, laaja-alaisesti tutkintapalveluja, mm. valheenpaljastuspalveluja, sekä koulutuspalveluja

 

Yritys on toteuttanut mm. runsaasti tutkimuksia asiakkaiden toimeksiannosta sekä Suomessa että Suomen ulkopuolella, mm Pohjoismaissa, Baltian maissa, Espanjassa, Kreikassa, Turkissa, Puolassa, Venäjällä jne. Toimintaperiaatteenamme on selvittää kaikki asiakasta kiinnostavat seikat yksityiskohtaisesti, ammattitaitoisesti ja luottamuksellisesti.

 

Katso 

 

VALHEENPALJASTUSPALVELUN PRESENTAATIOTILAISUUDET

  • Lappeenranta 19.4.2018
  • Tampere 4.5.2018

                                        lisätietoa tästä

 

KOULUTUKSIA SYKSY 2017

                                                 ilmoittaudu koulutukseen tästä 

 

 

 

 ________________________________________________________________________________________________________________________________

 

Ottakaa yhteyttä, niin kerromme lisää!

Lassi Rytkönen

E-mail: lassi.rytkonen@east-riskmanagement.com

Puh: 045 860 9866

 

 

 ________________________________________________________________________________________________________________________________

 

 

   

Valheenpaljastuspalvelu

 

 

LVA6.50–valheenpaljastin auttaa arvioimaan keskustelukumppanin tunnetilaa ja rehellisyyttä analysoimalla ääntä reaaliaikaisesti neuvottelussa tai puhelinkeskustelussa.

 

 

Tietoa meistä

East-Risk Management on perustettu vuonna 1996 lakiasiaintoimistona. Vuodesta 1998 lähtien yritys on toiminnut sekä lakiasiaintoimistona että yksityisenä tutkintatoimistona.

 

Yritys on toteuttanut runsaasti tutkimuksia asiakkaiden toimeksiannosta sekä Suomessa että Suomen ulkopuolella, mm Pohjoismaissa, Baltian maissa, Espanjassa, Kreikassa, Turkissa, Puolassa, Venäjällä, Ukrainassa ja Kazakstanissa.  

 

 

ks. myös www.east-riskmanagement.com 

 

East-Risk Management Facebookissa:

East-Risk Management on Suomen Yksityisetsivä - ja Lakitoimistoliitto Ry:n jäsen

East-Risk Management on myös jäsenenä kansainvälisessä yksityisetsivien järjestössä I.K.D:ssä (International Federation of Associations of Private Detectives)